Denna webbplats använder cookies (för inloggning och kundvagn). Du kommer inte att kunna göra ett köp om sessions cookies inaktiveras. Cookies för insamling av anonyma surfning statistik (t.ex. Google Analytics) krävs inte, och kan avaktiveras.
 Stäng 

IT Finansiering

Dagens företag har under lång tid använt sig utav avancerade IT-lösningar med Hårdvara, applikationer och diverse tjänster. Dagens höga krav på en IT-infrastruktur som är anpassbar till verksamheten ställer samtidigt stora krav på komplexa finansieringslösningar.

TEC Finance är en renodlad IT-finansieringspartner som erbjuder ett stort utbud av finansiella skräddarsydda lösningar. Våra finansiella lösningar är anpassade utifrån våra kunders högt ställda krav på funktionalitet och flexibilitet under hela avtalsperioden. Hyra via TEC Finance är en nyckelfaktor när det gäller att minska den totala ägandekostnaden av IT-utrustning från olika tillverkare.

Innan vi går in i ett större finansieringsuppdrag så gör vi en noggrann analys utav den befintliga IT-infrastrukturen där vi tillsammans med våra partners rekommenderar den bästa lösningen utifrån gårdagens investeringar kombinerat med dagens behov och lösningar.

Som en effekt utav vår övergripande analys kan vi ofta hjälpa våra kunder att:

 • uppdatera teknologin
 • göra långsiktiga planerade och kontrollerade utbyten
 • sänka de totala kostnaderna för administration och support av hela IT-plattformen
 • få kontroll på IT-plattformen genom ett Web baserat Asset Management system
 • ta hela ansvaret för all avveckling utav den gamla teknologin

Operationella Hyror

TEC Finance marknadsför framförallt operationella hyresupplägg där Ni får alla fördelar med positivt kassaflöde och positiva ROI-kalkyler som en finansieringslösning kan erbjuda.

Ni erhåller en attraktiv avkastning som möjliggörs genom TEC Finance konkurrenskraftiga restvärdesrisker. En nettonuvärdesanalys visar normalt en minskning av kostnaderna jämfört med investeringskostnaden vid köp. På detta sätt kan Ni använda bolagets egna likviditet kopplat direkt till verksamheten istället för att låsa upp den i IT-plattformen

Flexibla lösningar

På TEC Finance har vi den specialist kunskap som krävs för att Ni ska kunna fatta rätt investerings och finansierings beslut. Våra kunder är företag och organisationer i alla storlekar där lösningarna blir anpassade utifrån verksamhetens krav på funktionalitet.

Nedan är ett urval av de möjligheter som TEC Finance kan erbjuda:

 • Operationella Hyror
 • Säsongsanpassade hyreslösningar
 • Fördröjd uppstart
 • Baktunga hyreslösningar
 • Pay as you use
 • Walk away optioner
 • Utbytes optioner
 • Uppgraderings optioner
 • Förtidslösen optioner
 • Försäkringslösningar
 • Sale Lease Back transaktioner
 • Återköp av gammal IT-utrustning
 • Lösen av befintliga hyresavtal hos annat finansbolag
 • Programvaru eller tjänste leasar
 • Projektfinansiering
 • Web baserat Asset Management verktyg
 • Ramavtal som förenklar det långsiktiga inköpsförfarandet med minimalt antalet fakturo

Länk till vidare information 

Mer information

Om du vill veta mer om enklare, smartare finansieringslösningar kontakta AM Selection AB på kundservice@amselection.com eller på telefon 020-711600

© AM Selection - all right reserved | Tel: +46 (0)20 - 711 600 | E-post: order@amselection.com